ZAKRES PROGRAMU KURSU

MASAŻ Z ELEMENTAMI WELLNESS

 

Czas trwania - 120 godz. dydaktycznych (40 godzin zajęcia praktyczne + 80 godziny zajęcia teoretyczne)

 

MODUŁ I – Wellness – filozofia, program (relaks i harmonia) - (20 godzin) 

1.    Wellness – historia i definicja

2.    Sauny – rodzaje: szwedzka, fińska, rzymska, na podczerwień

- Wpływ wysokiej temperatury w saunie na organizm człowieka

- Prawidłowe korzystanie z sauny

- Wskazania i przeciwwskazania do korzystania z sauny

3.    Hydroterapia

- Woda –wpływ zabiegów wodoleczniczych na ustrój.

- Fizjologiczne podstawy wodolecznictwa .

- Ogólne zasady stosowania  zabiegów wodoleczniczych.

- Wpływ kąpieli wodnych na ustrój człowieka w zależności od temperatury wody.

- Rodzaje zabiegów wodoleczniczych : masaże podwodne, hydropowietrzne, perełkowe, wirowe, bicze szkockie. Metodyka wykonania zabiegów, wskazania i przeciwwskazania.

- Metodyka wykonywania zabiegów 

4.    Wody lecznicze – kuracje pitne .

- Leczenie uzdrowiskowe – występowanie wód leczniczych w Polsce.

5.    Kriokomora

- Wpływ niskich temperatur na ustrój , metodyka wykonania zabiegu. Wskazania
i przeciwwskazania.

- Zabiegi w kriokomorze.

 

MODUŁ II – Metody relaksu, treningu, diety (10 godzin) 

1. Elementy psychologii:

- Metody psychoregulacyjne i relaksacyjne w procesie odnowy biologicznej;

- Metody naturalnego relaksu;

- Trening autogenny Schulza;

- Trening Jacobsona;

- Relaksacja oddechowa;

- Relaksacja somatyczna –  techniki biostymulacji;

- Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem;

- Elementy zarządzania czasem.

2. Dieta i suplementacja

 

MODUŁ III – Masaż relaksacyjny z elementami aromatoterapii (20 godzin)

1. Część  teoretyczna:

- właściwości olejków eterycznych, szczegółowe omówienie wpływu olejków

eterycznych;

- przygotowanie olejków eterycznych do masażu (zasady, proporcje, oleje bazowe);

- omówienie zasad wykonywania masażu relaksacyjnego;

- omówienie wpływu technik masażu relaksacyjnego na układ  nerwowy;

- omówienie wskazań i przeciwwskazań masażu relaksacyjnego.

2. Część  praktyczna:

- przygotowanie własnych kompozycji do masażu;

- pokaz i nauka technik masażu relaksacyjnego;

- wykonanie masażu relaksacyjnego poszczególnych części ciała;

- podsumowanie.

 

MODUŁ IV - Masaż odchudzający (20 godzin) 

1. Część  teoretyczna:

- teoretyczne podstawy masażu odchudzającego,

- oddziaływanie masażu odchudzającego na organizm,

- wskazania i przeciwwskazania do masażu odchudzającego,

- ogólne wiadomości na temat cellulitu:

·        pojęcie cellulitu,

·        rodzaje cellulitu,

·        stopnie cellulitu,

·        pomiary cellulitu.

2. Część  praktyczna:

- przygotowanie pacjenta do zabiegu,

- techniki wzmacniające i ujędrniające mięśnie,

- techniki przyśpieszające przemianę materii, usuwające nadmiar wody z organizmu,

- techniki stosowane przy stymulacji powłok brzusznych po ciąży,

- zastosowanie odpowiednich preparatów odżywczych mających wpływ rewitalizujący na skórę,

- omówienie i praktyczne ćwiczenia technik masażu odchudzającego z elementami masaży:

·        klasycznego,

·        bańką chińską,

·        antycellulitowego,

·        opracowywanie rozstępów,

·        drenaż limfatyczny.

MODUŁ V - Masaż twarzy- (10 godzin)

1. Część  teoretyczna:

- Podstawowe wiadomości o masażu twarzy,

- Wskazania i przeciwwskazania do masażu twarzy,

- Omówienie poszczególnych ruchów masażu,

- Wpływ masażu  na skórę i tkanki.

2. Część  praktyczna:

- Techniki wykonania masażu twarzy, szyi i dekoltu;

- Omówienie wpływu drenażu limfatycznego skórę.

 

MODUŁ VI - Masaż klasyczny - (30 godzin)

1.  Część teoretyczna:

- anatomia funkcjonalna czynnego i biernego aparatu ruchu, 

- układ kostny i mięśniowy,

- rys historyczny,

- zasady BHP pracy masażysty,

- techniki masażu i ich oddziaływanie,

- wskazania i przeciwwskazania do masażu,

- wpływ masażu na organizm człowieka,

- charakterystyka działania poszczególnych technik stosowanych na struktury człowieka,

- charakterystyka działania poszczególnych technik w różnych jednostkach chorobowych,

- podstawowe pozycje złożeniowe stosowane w masażu i ich modyfikacje,

- omówić znaczenie i właściwy dobór środków ułatwiających i wspomagających masaż,

- stosowanie właściwych zasad aseptyki i antyseptyki,

- metodyka stosowania masażu.

2. Część praktyczna:

- organizacja stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii,

- przegotowanie pacjenta do masażu oraz zapewnienie mu bezpieczeństwa (psychicznego i fizycznego),

- dobór pozycji ułożeniowych,

- dobór środków ułatwiających i wspomagających masaż w zależności od rodzaju skóry pacjenta,

- nauka poszczególnych technik masażu,

- masaż kręgosłupa,

- masaż grzbietu,

- masaż karku i mięśni MSO,

- masaż pielęgnacyjny twarzy,

- masaż klatki piersiowej,

- masaż brzucha,

- masaż kończyny górnej,

- masaż kończyny dolnej,

- obserwacje i interpretacja reakcji pacjenta podczas masażu i po jego wykonaniu.

 

MODUŁ VII –Refleksoterapia stóp - (10 godzin)

1. Część teoretyczna:

- historia refleksologii,

- koncepcja krążenia energii w ciele ludzkim,

- zalety refleksoterapii,

- przeciwwskazania i wskazania do zabiegu,

- teoria refleksologii.

2. Część praktyczna:

- przygotowanie do zabiegu,

- podział stopy na strefy, wyznaczanie linii osi,

- odnajdowanie poszczególnych punktów refleksologicznych,

- zasady i metodyka zabiegu.

Kurs kończy się egzaminem praktycznym oraz testem z teorii masażu.         

                           

                                                                                                          Program opracował:    

                                                                                                          mgr Damian Żuchowski