ZAKRES PROGRAMU KURSU

MASAŻ KLASYCZNY

Czas trwania - 90 godz. dydaktycznych (66 godzin zajęcia praktyczne + 24 godziny zajęcia teoretyczne)

CZĘŚĆ TEORETYCZNA:  – 24 GODZINY

Omówienie ogólne masażu:

·        Rys historyczny;

·        Rola masażysty;

·        Cechy psychofizyczne masażysty;

·        Wyposażenie gabinetu masażu. Warunki higieniczno-sanitarne;

·        Higiena i bezpieczeństwo pracy masażysty;

·        Środki poślizgowe i wspomagające masaż;

·        Dokumentacja masażu.

Anatomiczno-fizjologiczne podstawy masażu:

·        Tkanka łączna;

·        Tkanka mięśniowa;

·        Powłoka wspólna (skóra);

·        Układ nerwowy;

·        Układ krążenia;

·        Układ oddechowy;

·        Układ pokarmowy;

·        Układ moczowy;

·        Układ chłonny;

·        Układ wewnątrzwydzielniczy.

Teoretyczne podstawy masażu:

·        Masaż jako bodziec fizyczny;

·        Klasyfikacja odczynów po masażu;

·        Warunki poprawnego stosowania masażu;

·        Tok zabiegu masażu;

·        Zasady budowy osnowy zabiegu masażu.

Technika wykonywania masażu klasycznego:

·        Przygotowanie pacjenta do zabiegu;

·        Ułożenie rozluźniające;

·        Pozycja leżąca tyłem;

·        Pozycja leżąca przodem;

·        Pozycja leżąca na boku;

·        Pozycja siedząca.

Omówienie poszczególnych technik masażu:

·        Technika głaskania;

·        Technika rozcierania;

·        Technika ugniatania;

·        Technika oklepywania;

·        Technika wstrząsania;

·        Technika wibracji;

·        Technika wałkowania.

Wskazania i przeciwwskazania do stosowania masażu:

·        Wskazania do masażu;

·        Choroby układu krążenia;

·        Choroby układu oddechowego;

·        Choroby układu nerwowego;

·        Choroby reumatyczne;

·        Choroby narządu ruchu;

·        Choroby skóry;

·        Choroby dziecięce;

·        Choroby zawodowe;

·        Przeciwwskazania do masażu.

Zasady stosowania masażu w wybranych chorobach:

·        Podstawy stosowania masażu w chorobach układu nerwowego:
- Udar mózgu;
- Dziecięce porażenie mózgowe;
- Porażenie spastyczne po uszkodzeniu rdzenia kręgowego;
- Ostre zapalenie rogów przednich rdzenia kręgowego - choroba Heinego-Medina;
- Choroba Parkinsona – ChP;
- Stwardnienie rozsiane – SM.

·        Uszkodzenia nerwów obwodowych:
- Porażenie nerwu twarzowego;
- Porażenie nerwu łokciowego;
- Porażenie nerwu pośrodkowego;
- Porażenie nerwu promieniowego;
- Porażenie nerwu strzałkowego wspólnego.

·        Zespoły bólowe korzeniowe:
- Rwa barkowa;
- Rwa kulszowa.

·        Podstawy stosowania masażu w chorobach układu pokarmowego i wewnętrznego:
- Podwyższone napięcie ścian żołądka;
- Obniżone napięcie ścian żołądka;
- Zaparcie typu spastycznego;
- Zaparcie typu wiotkiego.

·        Podstawy stosowania masażu w chorobach urazowych:
- Choroby kręgosłupa;
- Bóle krzyża;
- Choroby stawów obręczy kończyny górnej i ramienia;
- Choroby stawu łokciowego, przedramienia i ręki;
- Choroby stawów kończyny dolnej;
- Bóle głowy.

·        Wady ustawienia głowy:
- Wrodzony kręcz szyi pochodzenia mięśniowego;
- Wrodzony kręcz szyi pochodzenia kostnego;
- Kręcz szyi nabyty;
- Kręcz szyi nawykowy.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA: 66 GODZIN

·        Czynności przygotowawcze, zabieg, czynności po zabiegu;

·        Diagnostyka;

·        Masaż poszczególnych części ciała:


            Masaż kończyny górnej:
            - Palce
            - Śródręcze
            - Staw promieniowo-nadgarstkowy
            - Przedramię
            - Staw łokciowy
            - Ramię
            - Staw ramienny


            Masaż kończyny dolnej:
            - Palce
            - Śródstopie
            - Staw skokowy
            - Podudzie
            - Staw kolanowy
            - Udo
            - Staw biodrowy
            - Pośladki
           

            Masaż grzbietu i kręgosłupa
            Masaż mięśnia czworobocznego
            Masaż karku
            Masaż mięśni mostkowo-obojczykowo-sutkowych
            Masaż klatki piersiowej
            Masaż powłok brzusznych
            Masaż twarzy
            Masaż twarzy metodą uciskową
            Masaż szyi
            Masaż głowy

Masaż w wybranych  jednostkach chorobowych.

Kurs kończy się egzaminem praktycznym oraz testem z teorii masażu.                                    

                                                                                                          Program opracował:    

                                                                                                          mgr Damian Żuchowski