„Promocja usług turystyczno-zdrowotnych w mediach cyfrowych"

Czas trwania - 60 godz. dydaktycznych (50 godzin zajęcia praktyczne + 10 godziny zajęcia teoretyczne)

1. Public relations jako nowa metoda promocji firmy w mediach cyfrowych (5 godzin)

 • Public relations a pokrewne typy działalności tj. marketing, reklama, promocja, propaganda, agitacja, manipulacja.
 • Model J. Gruninga jako podstawowe metoda realizacji działań z zakresu public relations
 • Rodzaje działań zakresu współczesnego public relatios (korporacyjne public relations, marketingowe public realtions, wewnętrzne public relations, public relations w sytuacjach kryzysowych public relations w działalności administracji państwowej, internetowe publi relations, public affairs).

2. Realizacja programu public relations w mediach cyfrowych (5 godzin)

 • analiza stanu wyjściowego
 • cel strategiczny
 • grupy celowe
 • zalecenia taktyczne do komunikowania
 • planowanie i kontrola wyników
 • tabelaryczne ujecie programu

3. Specyfika promocji usług turystyczno-zdrowotnych w mediach cyfrowych (6 godzin)

 • popularne „miejsca" w sieci – gdzie prezentują się firmy z branży,
 • zwyczaje i preferencje klienta w sieci (z uwzględnieniem poszczególnych segmentów klienta),
 • pułapki i problemy w komunikacji elektronicznej,
 • pozycjonowanie witryny internetowej.

4. Firma w sieci (12 godzin)

 • strona www firmy: cel prowadzenia, kompozycja, funkcje realizowane przez witrynę,
 • strona www firmy: kompozycja, dobór treści, preferencje klientów,
 • mobilna wersja witryny firmowej,
 • firma w mediach społecznościowych,
 • firma w wortalch, blogach, forach tematycznych.

5. Zarządzanie informacją w sieci (7 godzin)

 • organizacja przepływu informacji w firmie,
 • odpowiedzialność za spójność przekazu internetowego,
 • aktualność i rzetelność informacji,
 • czas reakcji na aktywność klienta,
 • automaty wspomagające obsługę klienta,
 • system CRM.

6. Wykorzystanie narzędzi e-PR w mediach cyfrowych (25 godzin)

 • Promocja w mediach społecznościowych (facebook, google+, inne)
 • Podstawy sieci internet
 • Grafika na potrzeby internetu
 • Podstawy budowy stron www
 • Publikacje na urządzenia mobilne
 • Wyszukiwarki internetowe
 • SEO – optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych
 • Systemy zarządzania treścią: Joomla, Wordpress