PROGRAM KURSU

"ANIMATOR CZASU WOLNEGO DLA DZIECI W OBIEKTACH WYPOCZYNKOWYCH"

1. Animacja czasu wolnego w odniesieniu do dzieci i młodzieży.
2. Animator :
- niezbędne umiejętności w pracy
- psychologiczne aspekty pracy animatora
3. Public relations w animacji – kultura osobista i aparycja
4. Rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży:
- jak rozmawiać z małymi dziećmi, jak je przekonać do siebie
- jak nawiązać kontakt z młodzieżą, sposób prowadzenia zajęć
5. Organizacja czasu wolnego dzieci (dobór propozycji zajęć ze względu na wiek):
a) zajęcia w mini klubie integracyjne, gry i zabawy z wykorzystaniem metod aktywizujących i kreatywnych, plastyczne, muzyczne,
teatralne quizy, konkursy.
b)zajęcia w środowisku wodnym (w basenie), na plaży
c) gry i zabawy rekreacyjne, i sportowe
d) gry i zabawy terenowe
6. Organizacja czasu wolnego młodzieży:
a) zajęcia integracyjne
b) zajęcia intelektualne, kreatywne
c) zajęcia teatralne, plastyczne
d) gry i zabawy rekreacyjne
e) gry sportowe oraz sport na wesoło
f) gry i zabawy terenowe
g) miniturnieje – tenis stołowy, bilard, darts, piłkarzyki,
h) imprezy klubowe: karaoke, dyskoteki.
7. Bezpieczeństwo uczestników zajęć animacyjnych w każdym środowisku.
8. Podstawy teorii i metodyki prowadzenia zajęć ruchowych, sędziowanie, podział na
grupy,
9. Projektowanie programu animacyjnego

Kurs składa się z dwóch części: teoretycznej – 16godzin
praktycznej – 16 godzin,

W ramach kursu uczestnicy zdobędą zarówno wiedzę, jak również podstawy praktyczne prowadzenia różnych form animacji czasu wolnego dzieci i młodzieży. Ponadto zapoznają się ze sposobami planowania i organizowania czasu wolnego, doborem zajęć ze względu na wiek, warunki, wykorzystanie sprzętu, zarządzania grupą.

Korzyści z ukończenia kursu:

1. Poznanie zasad rządzących zajęciami z dziećmi młodszymi, starszymi i młodzieżą.
2. Zapoznanie i uczestnictwo w wielu zabawach i grach o różnym charakterze.
3. Nabycie umiejętności organizacji i prowadzenia zajęć oraz przestrzegania zasad i warunków bezpieczeństwa.

Uczestnicy kursu do zajęć praktycznych potrzebują wygodnego stroju sportowego oraz dużo poczucia humoru.

Każdy z uczestników otrzyma propozycję gotowych scenariuszy gier, zabaw i zajęć animacyjnych na różne okazje.