1. Animacja czasu wolnego, rola animatora.

  2. Podstawy gerontologii i psychologii seniorów.

  3. Zasady prowadzenia różnych form zajęć, bhp, organizacja, metodyka.

  4. Zajęcia integracyjne, intelektualne.

  5. Zajęcia świetlicowe.

  6. Imprezy kulturalno-oświatowe.

  7. Aktywność fizyczna i turystyczna.

  8. Podsumowanie i ewaluacja.

Kurs składa się z dwóch części: teoretycznej – 16godzin

praktycznej – 16 godzin,

W ramach kursu uczestnicy zdobędą zarówno wiedzę, jak również podstawy praktyczne prowadzenia różnych form animacji czasu wolnego ludzi starszych. Ponadto zapoznają się ze sposobami planowania i organizowania czasu wolnego.

Korzyści z ukończenia kursu:

  1. Poznanie zasad rządzących zajęciami z ludźmi starszymi.

  2. Zapoznanie i uczestnictwo w wielu zabawach i grach o różnym charakterze.

  3. Sposób organizacji i przeprowadzenia oraz warunki bezpieczeństwa zajęć aktywności fizycznej.

Uczestnicy kursu do zajęć praktycznych potrzebują wygodnego stroju sportowego oraz dużo poczucia humoru.

Każdy z uczestników otrzyma propozycję gotowych scenariuszy gier, zabaw i zajęć animacyjnych na różne okazje.