Dokumenty wymagane na etapie I rekrutacji:

  • Formularz zgłoszeniowy (PDF)
  • Formularz informacji (PDF)
  • Oświadczenie o braku obowiązku sporządzania sprawozdania (PDF)
  • Oświadczenie o pomocy de minimis (PDF)
  • Oświadczenie o braku obowiązku zwrotu pomocy (PDF)
  • Zgłoszenie kandydata do udziału w wybranym szkoleniu (PDF)

Dokumenty wymagane na etapie II rekrutacji (dla osób zakwalifikowanych):