Projekt "Po zdrowie w świętokrzyskie" jest realizowanym na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach

nr WND-POKL.08.01.01-26-261/13 

Lider projektu:

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof Edwarda Lipińskiego w Kielcach
ul.Jagiellońska 109A, 25-734 Kielce
www.wsepinm.edu.pl

tel. 41 366 93 71

Partner Projektu

Fundacja CEL

ul. Paderewskiego 29/3, 25-017 Kielce

www.fundacja-cel.pl

tel. 41 230 23 10